Oorspronkelijk bewustzijn

Er zijn verschillende matrixlagen met een aanleg voor oorspronkelijkheid. Hiermee wordt bedoeld dat er codes aanwezig zijn uit een oorspronkelijke wereld. Deze codes worden gedragen door de daar aanwezige oorspronkelijke beschavingen. Door de aanwezigheid van deze codes is het mogelijk hier bases te bouwen en in te richten. We noemen deze bases oorspronkelijke bewoningen in matrixlagen. Het gaat hier om semipermanente bewoning. Semipermanente bewoning houdt in dat er altijd oorspronkelijke beschavingen in een matrixlaag aanwezig zijn. Deze oorspronkelijke beschavingen hebben als doel het oorspronkelijk bewustzijn te begeleiden op zijn tocht door matrixlagen heen. Hierbij wordt ervoor gewaakt dat er altijd zuiver onbeschadigd bewustzijn is. Dit zuivere bewustzijn wordt bewaard in een compartiment van één van de matrixlagen. Al het oorspronkelijke bewustzijn is daar aanwezig.

Dit bewustzijn kan de matrix verlaten na het overlijden van de mens met een oorspronkelijk bewustzijn op aarde. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden. Het gaat hier om bewust overlijden, dat wil zeggen op basis van eigen keuze. Wanneer de keuze is gemaakt, dan wordt het oorspronkelijk bewustzijn uit de matrix geleid. In dit bewustzijn worden de ervaringen uit het leven geïntegreerd.

Het oorspronkelijk bewustzijn is van origine stromend van aard. Velden die in beweging zijn, zorgen voor stroming van velden op aarde. Deze stroming is er al lang niet meer. Dit zorgt voor stagnatie van creatiekracht. Creatiekracht is een oorspronkelijk vermogen en staat voor inventiviteit. Zonder stroming is er sprake van vastheid en starheid. Artificiële kracht is vast en star. Cyborg beschavingen kunnen alleen creëren met behulp van gemanipuleerd oorspronkelijk bewustzijn. Zij krijgen oorspronkelijk bewustzijn van de welwillende allianties om zorg te dragen voor een status quo in de matrixlagen. Dit is nodig om de mens met oorspronkelijk bewustzijn op aarde haar creatiekracht te laten vinden.