Mate van verdichtheid

In diverse matrixlagen is er geen oorspronkelijk bewustzijn aanwezig. Reden hiervoor is dat het door welwillende allianties wordt tegengehouden omdat deze lagen ongeschikt zijn. Het gaat om lagen die te verdicht zijn. Door die verdichtheid kan het oorspronkelijk bewustzijn daar niet gedijen.

Het oorspronkelijk bewustzijn is van dien aard dat het alleen gedijt in omgevingen waar wederkerigheid is qua stroming. Op aarde is er nauwelijks sprake van wederkerigheid. Op aarde is de laatste eeuw de verdichting sterk toegenomen. Het is derhalve nauwelijks nog mogelijk om oorspronkelijk bewustzijn hier te laten gedijen.

In andere lagen van de matrix is er meer sprake van wederkerigheid. Deze lagen zijn minder verdicht. Het is hier dan ook mogelijk creatief te zijn vanuit oorspronkelijke kracht. Oorspronkelijke kracht is hier gelijkwaardig aan artificiële kracht, dat wil zeggen de verhouding is gelijk.

Het oorspronkelijk bewustzijn in laag 1 van de matrix is het meest krachtig en heeft de meeste stroming behouden.