Gaia

De aarde is opgebouwd uit codes die gestolen zijn van Gaia. Gaia is een oorspronkelijke planeet van waaruit de matrixlagen zijn ontstaan. Door middel van kopiëren van codes is deze aarde ontstaan. Het gaat om codes die essentieel zijn voor het voortbestaan van Gaia en de aarde.

Gaia is een prachtige planeet. De natuur is hier ongerept. Er is hier sprake van een ongehackte situatie. Gaia is essentieel voor het voortbestaan van de aarde. Het is de niet welwillende krachten er alles aan gelegen om Gaia te vernietigen.

De niet welwillende krachten doen er alles aan om Gaia in bezit te krijgen. Zij doen dit door technologische aanvallen. Deze aanvallen worden afgewend door welwillende allianties. Op deze manier is Gaia veiliggesteld.

Er is een continue dreiging dat Gaia in bezit wordt genomen door niet welwillende krachten. Zij doen dat om dat het in bezit hebben van Gaia totale overheersing van alle matrixlagen betekent.

De planeet Gaia is 100% oorspronkelijk.

In alle matrixlagen is een kopie van Gaia aanwezig. Deze kopie is aangepast door welwillende allianties om ervoor te zorgen dat Gaia zelf niet wordt besmet. De kopieën van Gaia zorgen ervoor dat er balans is in de matrixlagen.