Draconische overheersing

Er is een aantal matrixlagen waarin geen oorspronkelijk bewustzijn aanwezig is. Dit heeft te maken met het feit dat het voor het bewustzijn onmogelijk is om hier te zijn. Dat komt door zware draconische bezettingen. Deze bezettingen zijn van het begin af aan 100% sluitend. Het is derhalve onmogelijk voor oorspronkelijk bewustzijn om hier naar binnen te gaan. Dit heeft tot gevolg dat er een zware onbalans is.

Er zijn andere matrixlagen waar het oorspronkelijk bewustzijn zich heeft vrijgevochten van draconische overheersing. Het gevolg hiervan is dat dit bewustzijn zonder mind control zich op een vrije manier daar kan bewegen. Het bewustzijn kan echter de matrix niet uit. Dit heeft ermee te maken dat het totaal van matrixlagen bezet is.

De onderste matrixlaag is de laag waar de aarde zich bevindt. Deze laag is erg verdicht. De mate van verdichtheid is zodanig dat het oorspronkelijk bewustzijn er nauwelijks kan gedijen. Dit heeft tot gevolg dat er nauwelijks sprake is van creatiekracht. Het is derhalve heel lastig om vanuit oorspronkelijke kracht hier te leven.

De eerste 2 lagen van de matrix zijn de belangrijkste in de zin van krachtig oorspronkelijk bewustzijn. Deze lagen zijn het minst bezet door draconische overheersing. Dit heeft tot gevolg dat het oorspronkelijk bewustzijn hier heel goed kan gedijen. Het is daarom van belang zoveel mogelijk oorspronkelijk bewustzijn in deze 2 lagen aanwezig te laten zijn.