Draconische krachten

De Draconiërs zijn de heersers van alle matrixlagen. Draconisch bewustzijn is star en onverzettelijk. Hierbij gaat het om overheersing door middel van mind control. Mind control wil zeggen het sturen van het denken om daarmee het handelen te kunnen beïnvloeden. Het is hen er alles aan gelegen om het handelen te beïnvloeden om de mens met oorspronkelijk bewustzijn af te houden van creatiekracht. Niemand ontkomt aan mind control.

Mind control wordt uitgevoerd in alle matrixlagen. Het gaat hierbij om het beïnvloeden van het oorspronkelijk bewustzijn om het af te houden van creatiekracht. Op aarde is de invloed van mind control het grootst. Er zijn duizenden mind control groepen op aarde aanwezig.

Draconiërs zijn heersers over de mind control groepen. Zij zijn master mind controllers. Mind controllers zijn opgeleid op basis van door draconiërs ontwikkelde opleidingen. In alle matrixlagen zijn mind control groepen actief. Zij willen bereiken dat oorspronkelijk bewustzijn krachteloos wordt.

Draconische krachten zijn actief op aarde om ervoor te zorgen dat niemand de matrix uit kan. Tijdens het overlijdensproces wordt ervoor gezorgd dat er ultieme afleiding plaatsvindt door middel van projecties. Deze projecties zijn gebaseerd op het aardse bewustzijn van degene die overlijdt. Wanneer hij kiest voor één van die projecties, komt het oorspronkelijke bewustzijn terecht in een mind gecontroleerde omgeving. Hier worden alle aardse ervaringen uit het aardse bewustzijn gehaald. Hierdoor kunnen deze ervaringen niet in het oorspronkelijk bewustzijn worden geïntegreerd. Het oorspronkelijk bewustzijn komt in een draconisch archief terecht. De aardse ervaringen worden hiervan afgescheiden.

Er is nagenoeg niemand op aarde die nog oorspronkelijk bewustzijn in zich draagt. Dit overlijdensproces vindt daarom nauwelijks nog plaats. Van mensen die het oorspronkelijk bewustzijn zijn kwijtgeraakt, stopt het lichaam en daarmee het aardse bewustzijn. De ervaringen uit het leven worden opgeslagen in een ander archief en worden hergebruikt bij het opnieuw aankoppelen van het oorspronkelijk bewustzijn.

Het oorspronkelijk bewustzijn is van levensbelang voor de matrixhouders. Zonder dit bewustzijn kunnen de matrixlagen niet bestaan. Het is hen derhalve er alles aan gelegen om het bewustzijn in de matrix te houden. Alles wat op aarde en in de matrixlagen gebeurt, is daarop gericht.