Draconische aanwezigheid

In bijna alle matrixlagen is er sprake van draconische aanwezigheid. Dit houdt in dat er in die lagen strijd is. Er is één laag waar draconiërs niet aanwezig zijn. Deze laag is volledig bevrijd.

In de lagen waar het bewustzijn is bevrijd, zijn nog steeds draconische krachten aanwezig. Deze kunnen er zijn omdat het oorspronkelijk bewustzijn zich niet volledig heeft losgekoppeld van draconische codes.

De draconische aanwezigheid in laag 1 is van een buitenproportionele grootte. Dit houdt in dat 99% draconisch is. Het oorspronkelijk bewustzijn in laag 1 is heel krachtig. Dit is zo omdat de draconische krachten een tegenwicht bieden.

Er zijn lagen in de matrix waarin nauwelijks draconische kracht aanwezig is. Deze lagen zijn voor hen onbelangrijk, omdat er nauwelijks oorspronkelijk bewustzijn is.