Info

Wie is Marianne

Marianne Stelling is consultant op het gebied van satanisme, pedofilie en mind control, binnen en buiten de machtsstructuren op aarde en daarbuiten. Dit houdt in dat zij van veel misstanden binnen het Nederlandse politieke domein op de hoogte is. Marianne is in staat om via inner viewing rechtstreeks informatie te lezen in matrix technologie. Zij heeft enige jaren ervaring in het begeleiden van mensen die te maken hebben of hebben gehad met satanisme en/of mind control, binnen of buiten het gezin. Ook heeft zij ervaring in het coördineren en leiden van projecten. Op dit moment is zij bezig met het oprichten van een organisatie, namelijk Het Ministerie. Deze organisatie houdt zich bezig met het naar buiten brengen van misstanden in de machtsstructuren, alsmede het ondersteunen van slachtoffers van deze misstanden. Ook gaat ze zich bezighouden met projecten in het  bedrijfsleven, om zorg te dragen voor het ombuigen van vernietigende zaken voor mens en natuur en voor het neerzetten van nieuwe projecten ten dienste van mens en natuur.

Marianne zal als consultant bezig zijn voor Het Ministerie. Daarnaast houdt zij zich bezig met projecten in het bedrijfsleven, op het gebied van satanisme, mind control en andere vernietigende zaken. Zij initieert projecten op het gebied van ombuigen en verbeteren van misstanden, aangebracht via opdracht van overheden en bedrijfsleven.

Marianne is bereikbaar via de Messenger op Machtsstructuren De Werkelijke Wereld | Facebook

Zie voor meer informatie ook mariannestelling.nl