Bewustzijn in matrixlagen

In verschillende lagen van de matrix zijn er planeten ingericht om er cyborg beschavingen op te laten leven. Deze beschavingen zijn ontstaan vanuit technologieën van de niet welwillende krachten. Ze zijn per definitie tegenwerkend. Deze beschavingen zijn volledig cyborg, wat wil zeggen statisch en vast van aard. Veel van deze beschavingen hebben mensen op aarde neergezet. Deze mensen zijn bedoeld om de status quo te handhaven.

Er zijn ook matrixlagen waar beschavingen leven die welwillend zijn. Deze beschavingen zijn ontstaan vanuit technologieën van welwillende allianties. Deze allianties zijn erop gericht het oorspronkelijk bewustzijn te begeleiden en te bewaken. De beschavingen hebben als doel een tegenwicht te bieden ten aanzien van de cyborg beschavingen.

De aarde zit in de laagste matrixlaag. Deze laag staat voor de laatste bewustzijnsval. De aarde is hiermee de belangrijkste planeet in alle matrixlagen. De aarde staat voor oorspronkelijkheid. 30% van de mensen op aarde hebben oorspronkelijk bewustzijn gekoppeld. Dit bewustzijn bevat codes uit oorspronkelijke werelden.

Heersers van alle matrixlagen zijn draconische groepen. Draconiërs komen van origine uit een oorspronkelijke wereld.